فروش محصولات وبسایت علی لهراسبی

برای خرید اینترنتی آلبوم یک ایمیل به آدرس alilohrasebinet@gmail.com ارسال کنید.

×

دموی آلبوم دریایی ها

برای دانلود دمو ، روی هر قطعه کلیک کنید

 • کار من و دل

  کار من و دل

 • دریایی ها

  دریایی ها

 • ترانه ساز

  ترانه ساز

 • بی طاقت

  بی طاقت

 • کار من و دل (بی کلام)

  کار من و دل (بی کلام)

 • تنها میرم

  تنها میرم

 • یا تو

  یا تو

 • عسل خاتون

  عسل خاتون

 • بی طاقت (بی کلام)

  بی طاقت (بی کلام)

 • حس غریب

  حس غریب

 • ×

  دموی البوم مثلث

  برای دانلود دمو ، روی هر قطعه کلیک کنید

 • بیراهه

  بیراهه

 • یه روز سرد پاییزی

  یه روز سرد پاییزی

 • کوله بار

  کوله بار

 • خط و نشون

  خط و نشون

 • آینه

  آینه

 • لب سکوت

  لب سکوت

 • قلب سنگی

  قلب سنگی

 • مرثیه

  مرثیه

 • عطر بارون

  عطر بارون

 • بیراهه (بی کلام)

  بیراهه (بی کلام)

 • ×

  دموی آلبوم 14

  برای دانلود دمو ، روی هر قطعه کلیک کنید

 • دلنوازان

  دلنوازان

 • دلواپسی

  دلواپسی

 • سزامه

  سزامه

 • اتاق سوت و کور

  اتاق سوت و کور

 • عذاب دوست داشتن

  عذاب دوست داشتن

 • چشامو بستم

  چشامو بستم

 • غافل

  غافل

 • بعد رفتنت

  بعد رفتنت

 • اقرار

  اقرار

 • کوه

  کوه

 • مرگ برگ

  مرگ برگ

 • تنها نرو (ریمیکس)

  تنها نرو (ریمیکس)

 • انتظار

  انتظار

 • ×

  دموی آلبوم تصمیم

  برای دانلود دمو ، روی هر قطعه کلیک کنید

 • چشمامو می بندم

  چشمامو می بندم

 • حرفای ناگفته

  حرفای ناگفته

 • خوب فکر کن

  خوب فکر کن

 • تصمیم

  تصمیم

 • بازم دوباره

  بازم دوباره

 • قلبم

  قلبم

 • راهرو

  راهرو

 • بارون

  بارون

 • صدام کن

  صدام کن

 • راه شمالی

  راه شمالی

 • رویا

  رویا

 • عطر نرگس

  عطر نرگس

 • ×

  دموی آلبوم روبات

  برای دانلود دمو ، روی هر قطعه کلیک کنید

 • شرشر بارون

  شرشر بارون

 • دوسم نداری

  دوسم نداری

 • سفر

  سفر

 • دیوونه وار

  دیوونه وار

 • فال

  فال

 • دلهره

  دلهره

 • دیوار

  دیوار

 • حالم خوبه

  حالم خوبه

 • من دیگه خسته شدم

  من دیگه خسته شدم

 • پناه

  پناه

 • ×

  آلبوم ها

  دریایی ها

  تاریخ انتشار : 1381
  10 : تعداد قطعات
  نام قطعات :
  1- کار من ودل
  2- دریایی ها
  3- ترانه ساز
  4- بی طاقت
  5- بی کلام ( کار من و دل)
  6- تنها میرم
  7- حرف آخر
  8- عسل خاتون
  9- بی کلام )بی طاقت)
  10- حس غریب
  موجود نیست خرید دمو

  مثلث

  تاریخ دقیق انتشار: 2 آبان 1385
  تعدا قطعات : 10
  نام قطعات :
  1- بیراهه ها
  2- یه روز سرد پاییزی
  3- کوله بار
  4- خط و نشون
  5- آینه
  6- لب سکوت
  7- قلب سنگی
  8- مرثیه
  9- عطربارون
  10- بی کلام )بیراهه ها)
  موجود نیست خرید دمو

  14

  تاریخ دقیق انتشار : 6 آذر 88
  تعداد قطعات :13
  نام قطعات :
  1- دلنوازان
  2- دلواپسی
  3- سزامه
  4- اتاق سوت و کور
  5- عذاب دوست داشتن
  6- چشاموبستم
  7- غافل
  8- بعد رفتنت
  9- اقرار
  10- کوه
  11- مرگ برگ
  12- تنها نرو )ریمیکس)
  13- انتظار

  موجود نیست خرید دمو

  تصمیم

  تاریخ دقیق انتشار : 21 دی ماه 90
  تعداد قطعات : 12
  نام قطعات :
  1- چشمامو میبندم
  2- حرفای ناگفته
  3- خوب فکر کن
  4- تصمیم
  5- بازم دوباره
  6- قلبم
  7- راهرو
  8- بارون
  9- صدام کن
  10- راه شمالی
  11- رویا
  12- عطر نرگس


  موجود نیست خرید دمو

  روبات

  تاریخ دقیق انتشار : 18 اسفند 92
  تعداد قطعات :10
  نام قطعات :
  1- شرشر بارون
  2- دوسم نداری
  3- سفر
  4- دیوونه وار
  5- فال
  6- دلهره
  7- دیوار
  8- حالم خوبه
  9- من دیگه خسته شدم
  10- پناه


  3000 تومان خرید دمو